araq-varaq

araq-varaq eləmək – hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq. <Dostum> bütün hökumət dairələrini bir-birinə çaxnaşdırmış, bütün şəhəri araq-varaq eləmişdi. Qant.. Əlində zənbil bazardan qayıdan Xanım Balacayevə içəriyə girə-girə: – Ay qız, dünyanı araqvaraq eləmişəm, – dedi, – sən də soxulmusan bu stansiyaya, mırt vurursan? S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.